Oceňování

Tržní oceňování a rozbory pro podnikatelské záměry

odhad realizačních nákladů a stanovení ceny budoucí jako základ pro posouzení proveditelnosti a návratnosti vaší plánované investice
 

Administrativní oceňování nemovitostí pro účely převodu nemovitostí

znalecké posudky v oboru:

  • ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací na nemovitosti
  • stavebnictví, odvětví stavby obytné a stavby průmyslové