O mně

Ing. arch. Radim Mikš, PhD.

1991   Diplom VUT Brno, fakulta architektury

1995   Autorizovaný architekt

2000   Auditor jakosti (certifikát EOQ, ČSJ)

2000   Studie proveditelnosti (certifikát Phare)

2009   Znalec v oboru ekonomika a stavebnictví (jmenovací dekret Krajský soud Brno)

2011   Auditor společenské odpovědnosti (certifikát ČSJ)

2013   Akademický titul PhD. (USI VUT Brno, obor Soudní inženýrství)

 

Stavebnictvím a architekturou se zabývám od ukončení studia na fakultě architektury. Praxi po studiu jsem získal v rakouském architektonickém ateliéru ve Stockerau. Výsledkem mé dosavadní činnosti je řada realizací novostaveb, rekonstrukcí i interiérů.

Zajímá mě ekologie nejen jako vliv stavby na okolí, ale především jako vliv stavby, materiálů a technického vybavení na člověka.

Souběžně jsem se řadu let věnoval řízení projektů s ohledem na zajištění výsledné kvality. V této oblasti jsem spoluřešitelem řady projektů zabývajících se danou tématikou.

Mou druhou specializací je oceňování nemovitostí. Vzdělávání v této oblasti jsem završil dosažením doktorského titulu.