Ing. arch. Radim Mikš, PhD.

Věnuji se ztvárnění individuálních stavebních záměrů do posledního detailu.

Věřím, že naše životní postoje a spokojenost ovlivňuje i prostředí, kterým se obklopujeme. Může být přívětivé, podporující a inspirující. Takovými návrhy a projekty „na míru“ se zabývám.

Každá práce je pro mne výzvou k vytvoření nového harmonického díla, které potěší nejen stavebníka a mne.

  • jsem autorizovaný architekt s praxí a znalec v oboru ekonomika a stavebnictví
  • navrhuji a projektuji malé i větší stavby pro bydlení, práci a volný čas, novostavby i rekonstrukce
  • projektům se věnuji od prvního náčrtu přes stavební dozor po řešení interiérů
  • provádím odhady tržní ceny nemovitostí a posouzení investičních záměrů
  • práce mne baví, dává smysl, užitek a spokojenost mým klientům i mně